Meer resultaten voor toetsing

toetsing
toetsing Nederlands woordenboek Woorden.org.
Is het de toetsing of het toetsing? Het is de toetsing, want toetsing is vrouwelijk. Als je het aanwijst is het die toetsing. Wat is het meervoud van toetsing? Het meervoud van toetsing is toetsingen. Eén toetsing, twee toetsingen. Wat betekent toetsing?
toetsing
De of het toetsing? Welk lidwoord.
Mooi of mooie toetsing. Groot of grote toetsing. Half of halve toetsing. Grappig of grappige toetsing. Leeg of lege toetsing. leuk of leuke toetsing. Vet of vette toetsing. Snel of snelle toetsing. Wit of witte toetsing. Klein of kleine toetsing.
toetsing Engelse vertaling Linguee woordenboek.
Voo r d e toetsing o p b ijzondere waardevermindering wordt de goodwill die is voortgekomen uit een bedrijfscombinatie vanaf de overnamedatum toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheden die naar verwachting voordeel zullen halen uit de bedrijfscombinatie, ongeacht of activa of verplichtingen van de overgenomen.
Module 5 Hoe betrouwbaar en kwalitatief is de gevonden informatie? UHasselt.
1.2.1 Beoordeling vooraf: redactiecommissies en collegiale toetsing. 1.2.1 Beoordeling vooraf: redactiecommissies en collegiale toetsing. Een aangeboden publicatie moet eerst beoordeeld worden vooraleer deze mag verschijnen bij een wetenschappelijke uitgever. Dit kan gebeuren door leden van de redactiecommissie zelf of door gespecialiseerde collega-wetenschappers.
Toetsing.
De toetsing evaluatie vormt een belangrijk onderdeel van het onderwijs en vormt een belangrijk deel van het MDA. Lees zonodig 3.3. Onderwijzen als Doelgerichte Aktiviteit uit de oriëntatiecursus nog eens door. Uiteraard bestaat er een uitgebreide literatuur over toetsing zie Verder lezen en vrijwel elk didactiekleerboek heeft een hoofdstuk over toetsing.
Plaats van toetsing Kenniscentrum InfoMil.
In die uitspraak oordeelt de Afdeling dat alleen het afwezig zijn van een woning niet voldoende is om een plek uit te zonderen van toetsing. Het bevoegd gezag moet een degelijke onderbouwing hebben waarom zij op bepaalde plekken zoals woningen wèl toetst en op andere plekken niet. Toetsing bij typen woningen.
Moet bij het toetsen van PFAS uitgegaan worden van individuele waarden of van een sommatie? Bodem.
Voor het toetsen van PFOS en PFOA gebruik je de sommatie van de gerapporteerde verbindingen lineair vertakt met uitzondering van de toetsing aan de rapportagegrens. Bij toetsing aan de rapportagegrens worden voor PFOA en PFOS de lineaire en vertakte verbindingen separaat getoetst.
Wat is marginale toetsing? De Geschillencommissie.
Wat is marginale toetsing? Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door een van partijen aan de rechter. De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn.
Toetsingen bestuurders, mede-beleidsbepalers, commissarissen houders van een gekwalificeerde deelneming voor aanbieders van cryptodiensten Open Boek Toezicht.
medeBeleidsbepalers die al eens getoetst zijn door DNB of de AFM voor een andere functie al dan niet bij een andere instelling. Om een betrouwbaarheid en/of geschiktheid toetsing aan te vragen, gebruikt u het digitale formulier Aanvangstoetsing cryptodiensten in het Digitaal Loket Toezicht.

Contacteer ons